Automatyczne generowanie opisu commita przy git merge